Gwesty’r Harbwrfeistr ar lan yr harbwr yn Aberaeron, Ceredigion – gyda 13 ystafell wely braf, golygfeydd mor a machlud.

Yn westy annibynnol ers 2002 gyda bar, bwyty a llety mewn lleoliad eiconig. Bwyd lleol, rhestr hyfryd o winoedd a chwrw crefft Cymreig a chroeso twymgalon.

Hefyd mor falch o’n tim o staff sy’n gofalu am ein cwsmeriaid.

Galwch heibio. Croeso mawr.

Bwcio

Llanw
18/01/2019
Penllanw
AM: 12:01 - Low Tide (1.47m)
PM:
Llanw Isel
AM: 05:00 - High Tide (3.95m)
PM: 17:28 - High Tide (4.18m)
Welsh Rarebits Good Hotel Guide Mr & Mrs Smith Visit Wales Where Chefs Eat Good Food Guide