Amdanom

Fe brynom y gwesty nôl yn 2001 ac wedi 6 mis ar gau yn ei adnewyddu fe agorom y drysau. Rydym ein dau o’r ardal ac wedi gyrfaoedd eraill, penderfynu dod nôl i Aberaeron i weddnewid yr Harbourmaster. Mae cei Aberaeron yn un o’r prydferthaf ac roeddem yn hyderus byddai gwesty a steil yn siwr o lwyddo.

Blynyddoedd o waith caled, cyhoeddusrwydd, troeon da a thrwstan, ehangu i’r warws drws nesa ac mae’r gwesty a’r fusnes yn mynd o nerth i nerth. Ein nôd o’r dechrau oedd cynnig stafelloedd o safon, bwyd ffres lleol a diodydd diddorol wedi ei weini mewn awyrgylch anffurfiol.

Mae ganddom dîm da yn rhedeg y gwesty o dan arweiniad Dai, a’r mwyafrif llethol o’r staff yn lleol.  Mae pawb blaen y tŷ yn siarad Cymraeg ac mae’r gwesty yn bwysig i’r dref ac wedi helpu rhoi Aberaeron nôl ar y map.  Glyn a Menna Heulyn

Ludo Dieumegard
Glyn a Menna
Mai 2017
Chefs
Glyn, Dai a Menna
Llun Tim

Bwcio

"Everything of a high standard - accommodation , food, atmosphere, setting. Brilliant."

Mr C Evans, October 2018
Welsh Rarebits Good Hotel Guide Mr & Mrs Smith Visit Wales Where Chefs Eat Good Food Guide