Original Rooms

Saith ystafell hyfryd yn adeilad hanesyddol yr Harbwrfeistr i gyd yn edrych dros yr harbwr. Enwyd yr ystafelloedd ar ol rhai o’r llongau a adeiladwyd yn yr harbwrf yn y 19 ganrif.

Bwcio

"As recommented by The Good Pub Guide 2019 …Harbourmaster Aberaeron - charming hotel with a lively little bar, local ales and first-class food. Using the best local ingredients…"

Life October 6, 2018 Best Pubs for Food
Welsh Rarebits Good Hotel Guide Mr & Mrs Smith Visit Wales Where Chefs Eat Good Food Guide